SGST - STRZELECTWO

Idź do spisu treści

Menu główne:Firma SGS-T powstała z myślą realizacji projektów specjalistycznych szkoleń oraz treningów doskonalących z zakresu strzelectwa praktycznego z broni palnej.
Tematyka zagadnień szkoleniowych dotyczy taktyki i technik posługiwania się bronią palną w działaniach specjalnych i sytuacjach kryzysowych.
 
        Działalność szkoleniowa firmy oparta jest na solidnych zasadach rzetelności  i profesjonalizmu procesu szkolenia zarówno teoretycznego jak i praktycznej nauki technik posługiwania się bronią palną.
W podejściu do realizacji szkoleń stawiamy sobie wysokie wymagania co do poziomu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych.
Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie  z zakresu strzelectwa bojowego oraz taktyki działań specjalnych w różnych warunkach taktyczno-bojowych.
 
Naszym celem jest ugruntowanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności manualnych jak również wyrobienie odpowiednich nawyków i zachowań emocjonalnych w sytuacjach taktyczno-dynamicznych umożliwiających skuteczne działanie w stresie.
 
Specjalistyczne szkolenia i treningi doskonalące prowadzone są przez instruktora posiadającego uprawnienia państwowe oraz bogate doświadczenie w zakresie taktyki i technik wykorzystywanych podczas działań specjalnych,  bazują na autorskim programie szkolenia wykorzystując  jego wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie nabyte w trakcie służby w oddziale bojowym Jednostki Specjalnej GROM.
 
Prowadzimy szkolenia i treningi o różnym stopniu zaawansowania, zajęcia odbywają się na atestowanych obiektach strzelnic głównie na terenie Podkarpacia z możliwością realizacji na terenie kraju
(w oparciu o lokalizacje strzelnic w danym regionie).
Realizujemy zadania szkoleniowe oraz treningi doskonalące dopasowując ich program do potrzeb i wymogów zleceniodawcy.
 
Zajmujemy się również realizacją zajęć strzeleckich w zakresie różnych form strzelectwa sportowego, strzelectwa rekreacyjnego oraz realizujemy okolicznościowe  imprezy  strzeleckie dla firm i grup zorganizowanych oferując  ciekawe formy rekreacyjnego strzelania z elementami współzawodnictwa sportowego.
 
Na zlecenie realizujemy we współpracy z profesjonalną firmą szkolenia pomocy przedmedycznej (paramedycznej) w różnego rodzaju sytuacjach i zdarzeń losowych. W/w firma na co dzień realizuje zadania w ramach systemu ratownictwa medycznego.
 
Dla każdego znajdziemy odpowiednią i ciekawą formę realizacji podnoszenia swoich umiejętności w strzelectwie
 z broni palnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego